შემოგვიერთდით

სერვისები

სერვისები

მიწის შეფასება და ვარგისიანობის დასკვნა

თუ ფლობთ სასოფლო-სამეურნეო მიწას, გაქვთ სურვილი ჩაერთოთ აგრობიზნესში და არ იცით რისთვის შეიძლება გამოიყენოთ ეს მიწა - სწორედ ასეთ პირებს ვუწევთ კონსულტაციას, ვუფასებთ მათ საკუთრებაში არსებულ მიწის ფართობებს და ვაძლევთ რეკომენდაციებს თუ რა კულტურისთვის შეიძლება იყოს ვარგისი მათ მფლობელობაში არსებული კერძო საკუთრება, კლიმატური პირობების, ნიადაგის, წყლის, რელიეფის და სხვა გარემოებათა მიხედვით.