შემოგვიერთდით

სერვისები

სერვისები

საწარმოს ტექნოლოგიური პროცესის დეტალური აღწერა

აგრო სოლუშენსი მეწარმეებს ეხმარება შეადგინონ თავიანთი საწარმოების ტექნოლოგიური პროცესის დეტალური სახელმძღვანელო. ეს არის ერთგვარი ინსტრუქცია, რის მიხედვითაც მეწარმე მართავს სრულ საწარმოო პროცესს. დოკუმენტში დეტალურადაა გაწერილი დასაქმებულთა ფუნქციები და მათი კონკრეტული ნაბიჯები. ეს ნაბიჯები თანამიმდევრულადაა დროში გაწერილი, რაც მეწარმეს საშუალებას აძლევს მართოს და აკონტროლოს როგორც დასაქმებულები, ასევე წარმოების პროცესი.