შემოგვიერთდით

სერვისები

სერვისები

სახელმწიფო პროექტებში ჩართვა

საქართველოს მთავრობის მიერ აგრარული სფერო ერთ-ერთ პრიორიტეტულ  მიმართულებადაა აღიარებული. შესაბამისად, ამ სექტორში მრავლადაა სახელმწიფო პროგრამები, პირველადი წარმოების თუ გადამამუშავებელი მრეწველობის მიმართულებით. აღნიშნული პროექტები მოიცავენ როგორც საგრანტო, ასევე შეღავათიანი აგროსესხების მიმართულებებს. პროგრამები განკუთვნილია როგორც სტარტაპებისთვის, ასევე არსებული ბიზნესის გასაფართოებლად. აგრო სოლუშენსი ეხმარება ფერმერებსა და დაინტერესებული პირებს ისარგებლონ სახელმწიფო პროგრამებით.