შემოგვიერთდით

სერვისები

სერვისები

სპეციალისტის მომსახურება

აგრობიზნესში, წარმატების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი, სწორედ რომ სფეროს სპეციალისტის პროფესიული რჩევა და მომსახურებაა. ჩვენი კომპანია თანამშრომლობს სხვადასხვა მიმართულების ქართველ პრაქტიკოს სპეციალისტებთან და ექსპერტებთან. წარმატებული ურთიერთობები გვაქვს საერთაშორისო საკონსულტაციო კომპანიებთან. აგრო სოლუშენსის მიზანია საერთაშორისო გამოცდილების, ტექნოლოგიებისა და ცოდნის გაზიარება ქართველი ფერმერებისა და დაინტერესებული პირებისთვის. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანი პარტნიორული ურთიერთობები გვაქვს საერთაშორისო საკონსულტაციო კომპანიებთან, რომელთა სპეციალისტებიც მზად არიან ჩამოვდინენ საქართველოში, იცხოვრონ თქვენს მეურნეობაში და გადმოგვცენ პრაქტიკული ცოდნა.