შემოგვიერთდით

სერვისები

სერვისები

ბიომეურნეობების მხარდაჭერა

ბიომეურნეობები საქართველოში პირველ ნაბიჯებს დგამს. ბევრი ფერმერი და დაინტერესებული პირი ფიქრობს, რომ თუ მის მეურნეობაში მცენარეთა დაცვის საშუალებებს არ გამოიყენებს, მისი პროდუქტი ბიოა. თუმცა რეალობა სულ სხვაგვარია.

ბიომეურნეობის დაგეგმვა, ადგილის შერჩევა და მისი მართვა საკმაოდ რთული პროცესია, სერტიფიცირება კი აუცილებელი.

აგრო სოლუშენსის პროფესიონალთა გუნდი დაგეხმარებათ შერეული და ბიომეურნეობების ჩამოყალიბებასა და სერტიფიცირებაში.