შემოგვიერთდით

სერვისები

სერვისები

ბიზნეს გეგმების მომზადება

ჩვენს მიერ შედგენილი ბიზნეს პროექტები მორგებულია საფინანსო ინსტიტუტების მოთხოვნებს და განსხვავდება ტიპური პროექტებისგან. ეს არის ერთგვარი სახელმძღვანელო, რომლითაც დამკვეთს შეუძლია სწორად მართოს ბიზნესი. პროექტში ფინანსურ მაჩვენებლებთან ერთად განხილულია ბაზრის მდგომარეობის ანალიზი, გაყიდვების სტრატეგია, კონკურენტებთან უპრატესობის მოპოვების ზუსტი ნაბიჯები, რისკები და მათი პრევენციები.

ჩვენს მიერ შემოთავაზებული პროექტები დამატებით მოიცავენ წარმოების პროცესის დეტალურ აღწერას, ტექნოლოგიურ ინსტრუქციებს, საპროექტო მონაცემებს, ტექნიკურ გაანგარიშებებს, ასევე საჭირო დანადგარების დეტალურ დახასიათებას, ამ დანადგარების პოტენციურ მომწოდებლებს. ნედლეულის წარმოების და მიწოდების დეტალურ აღწერას. საწარმოს ნორმატიულ, სანიტარულ და ჰიგიენურ დოკუმენტაციას.