შემოგვიერთდით

ჩვენ შესახებ

ჩვენ შესახებ

ჩვენი საქმიანობა

 • სრული საკონსულტაციო და მენეჯმენტ მომსახურება სოფლის მეურნეობის მიმართულებით.
 • მიწის შეფასება და ვარგისიანობის დასკვნა.
 • ბიზნეს გეგმების მომზადება.
 • აგროტექნოლოგიური რუკების მომზადება
 • საწარმოს ტექნოლოგიური პროცესის დეტალური აღწერა

 • სახელმწიფო პროექტებში ჩართვა

 • სერტიფიცირება

 • სპეციალისტის მომსახურება

 • Turn Key პროექტები
 • პროფესიონალური კონსულტაციების გაწევას!

ჩვენი მიზნები

 • აგრარული სექტორის განვითარება რეგიონში
 • საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება აგროსფეროში
 • აგრარულ სფეროში არსებული სიახლეების შესწავლა-გაზიარება
 • თანამედროვე აგროტექნოლოგიური ცოდნისა და მიღწევების დანერგვა საქართველოში
 • აგრო-ექსტენციის სერვისების განვითარების ხელშეწყობა
 • ადგილობრივი სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის პოპულარიზაცია
 • შშმ პირების ინტეგრაცია და თვითრეალიზება აგროსფეროში
 • ქართული პროდუქციის ექსპორტის ხელშეწყობა
 • ბიომეურნეობების პოპულარიზაცია.
სახელი გვარი

პოზიცია

ragaca@gmail.com

სახელი გვარი

პოზიცია

ragaca@gmail.com